Điều khoản & Điều kiện

Nhà Cái Khuyến Mãi tặng tiền không phải đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cá cược. Chúng tôi chỉ mang đến thông tin cần thiết để người chơi Việt Nam theo dõi, tham gia giải trí kiếm tiền phù hợp.

Nhà Cái Khuyến Mãi cập nhật chi tiết Điều khoản khi thành viên sử dụng dịch vụ. Hãy đọc và ghi nhớ để thực hiện đúng các quy định truy cập chuyên trang, tránh phát sinh các vấn đề không mong muốn.

1/ Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả những thông tin có trên website Nhà Cái Khuyến Mãi đều thuộc sở hữu của đơn vị. Thành viên không có quyền sao chép, sử dụng, lưu trữ hay xuất bản.

Những hành vi này đều bị xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn phù hợp và kịp thời để xử lý.

2/ Đối tượng sử dụng

Thông tin trên chuyên trang Nhà Cái Khuyến Mãi dành cho tất cả người chơi Việt Nam. Thành viên cần đảm bảo đáp ứng điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự để sử dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với hành vi truy cập khi không đủ 18 tuổi. Nếu có thiệt hại xảy ra, Nhà Cái Khuyến Mãi không giải quyết và hỗ trợ.

Nếu người dùng chưa đủ 18 tuổi, vui lòng không truy cập và tạo tài khoản. Hãy quay lại với chuyên trang khi đã đạt đủ điều kiện về số tuổi.

3/ Quyền bảo vệ thông tin của thành viên

Tất cả dữ liệu cá nhân của thành viên chuyên trang sẽ được lưu trữ và giữ kín. Chính sách bảo mật của Nhà Cái Khuyến Mãi hướng dẫn cách sử dụng, thống kê, bảo vệ của chúng tôi với thông tin của người dùng.

Chúng tôi sử dụng hệ thống cao cấp có thể ngăn chặn tất cả các hành vi xâm phạm. Nhà Cái Khuyến Mãi cam kết nỗ lực hết sức mình để bảo mật tuyệt đối thông tin thành viên.

Trường hợp ngoại lệ, dữ liệu sẽ được cung cấp cho bên thứ ba là cơ quan nhà nước. Khi có yêu cầu hợp tác, chúng tôi sẽ chia sẻ để thực thi pháp luật.

4/ Cách hành vi cấm khi sử dụng website

Thành viên của Nhà Cái Khuyến Mãi có trách nhiệm gìn giữ sự văn minh của chuyên trang. Chúng tôi hy vọng bất cứ ai cũng mang tới sự hỗ trợ tạo nên cộng đồng công bằng, minh bạch, không vi phạm pháp luật.

Tuyệt đối không được tuyên truyền văn hoá sai lệch và cổ vũ cho hoạt động chống phá chính trị, nhà cái và xâm phạm website. Thành viên cũng không có quyền xúc phạm lẫn nhau gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

5/ Từ chối truy cập

Bất cứ thành viên nào vi phạm Điều 4 đều bị từ chối truy cập vào chuyên trang. Nhà Cái Khuyến Mãi khóa vĩnh viễn tài khoản và có thể áp dụng thêm chế tài nếu thực hiện hành vi sai lệch khác.

Chúng tôi cũng sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu người dùng gây nên thiệt hại cho chuyên trang hoặc thành viên hợp lệ khác.

6/ Sửa đổi và bổ sung Điều khoản

Nhà Cái Khuyến Mãi có quyền sửa đổi và bổ sung Điều khoản bất cứ lúc nào. Thành viên của chuyên trang hãy truy cập website mỗi ngày để cập nhật thông tin thay đổi.

Xem thêm về chúng tôi: